Loods M

Loods M is een maritiem centrum in Maassluis waar verleden, heden en toekomst bij elkaar komen. Loods M staat midden in de historische haven, is omringd door de historische schepen en maakt daar gebruik van. Loods M werkt samen met de schepen en haven, organiseert testlocaties en biedt leerplekken voor de verduurzaming binnen de maritieme sector. Loods M werkt samen met de musea om de geschiedenis van Maassluis te vertellen en interesse te wekken voor de toekomst van Maassluis. Loods M werkt samen met bedrijven en onderwijs om de testlocaties te benutten, innovaties mogelijk te maken en vakmensen op te leiden. De kracht van Loods M zit in de samenwerking tussen erfgoed, onderwijs en bedrijven.

Loods M
  • Loods M

Nieuws updates

Update 12 mei

Een oude loods aan de historische Maassluise Govert van Wijnkade wordt een centrum voor verduurzamingstechnieken bij historische schepen en havenpanden. Het zou eerst Living Lab worden genoemd, maar dat gaat niet door. "Loods M is een passender naam voor een living lab in Maassluis", zegt programmamanager Steph van Es. "De naam dekt veel meer de lading dan het Engelse woord 'living lab'. Het wordt een verzamelgebouw voor innovaties, onderwijs en voor de sleepstichtingen. Zij kunnen Loods M gebruiken voor werk, scholing en het opslaan van onderdelen."

Behoud maritiem erfgoed
Doel van Loods M is het varend erfgoed van Maassluis toekomst te bieden. Van Es legt uit: "We kijken hoe we de vloot kunnen verduurzamen en schoner kunnen houden. Zodat het maritiem erfgoed van Maassluis kan blijven varen onder de nieuwe stengere eisen. De eerste fase bestond uit het samenbrengen van de betrokken vrijwilligersorganisaties en het opzetten van een vaarprogramma, zodat er geld kan worden verdiend aan vaartochten voor toeristen. Op die manier kunnen we de boten onderhouden en blijven varen."