De deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus is ontstaan in 2011 en maakt samen met 6 deelgemeenschappen uit Schiedam en Vlaardingen deel uit van de Goede Herderparochie. De geschiedenis van de rooms-katholieke kerk in Maassluis gaat terug tot het jaar 1787. Op 29 juni van dat jaar, het feest van de heilige Petrus en Paulus, werd op de graanzolder van een woning aan de Veerstraat de eerste heilige mis opgedragen. Er was toestemming verkregen voor het oprichten van een eigen kerkgebouw. Voorwaarde hierbij was dat het gebouw niet het uiterlijk van een kerkgebouw mocht hebben.

Een jaar later, op 29 juni 1788, werd deze, op een schuur gelijkende, kerk in gebruik genomen. De schuurkerk heeft bijna 180 jaar dienst gedaan als parochiekerk.

Op 7 april 1967 werd een nie…

De deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus is ontstaan in 2011 en maakt samen met 6 deelgemeenschappen uit Schiedam en Vlaardingen deel uit van de Goede Herderparochie. De geschiedenis van de rooms-katholieke kerk in Maassluis gaat terug tot het jaar 1787. Op 29 juni van dat jaar, het feest van de heilige Petrus en Paulus, werd op de graanzolder van een woning aan de Veerstraat de eerste heilige mis opgedragen. Er was toestemming verkregen voor het oprichten van een eigen kerkgebouw. Voorwaarde hierbij was dat het gebouw niet het uiterlijk van een kerkgebouw mocht hebben.

Een jaar later, op 29 juni 1788, werd deze, op een schuur gelijkende, kerk in gebruik genomen. De schuurkerk heeft bijna 180 jaar dienst gedaan als parochiekerk.

Op 7 april 1967 werd een nieuwe Petrus en Pauluskerk in gebruik genomen aan de P.C. Hooftlaan. Het inwonertal van Maassluis nam in de jaren 1960 sterk toe, alsmede ook het aantal parochianen. Maassluis breidde sterk uit in westelijke richting en zo werd op 16 december 1965 de Andreasparochie opgericht.

Samen met de Gereformeerde en Nederlandse Hervormde kerkgenootschappen in Maassluis-West en de gemeente Maassluis wilde men een gezamenlijk gebouw voor multifunctioneel gebruik oprichten waarin tevens een aantal kerkzalen waren ondergebracht. Deze samenwerking heeft geleid tot de bouw van de Koningshof.

De Andreasparochie heeft tot 1 januari 1995 als zelfstandige parochie gefunctioneerd. Ten gevolge van het teruglopen van het aantal parochianen en het gebrek aan priesters is op 1 januari 1995 een fusie aangegaan met de Petrus en Paulusparochie. De naam is gewijzigd in Andreas, Petrus en Paulusparochie. In het jaar 2003 verliet men de kerkgelegenheid in de Koningshof in verband met een totale renovatie van het gebouw. Het besluit viel het kerkgebouw aan de P.C. Hooftlaan eveneens te verlaten en een nieuwe kerk te bouwen.

Het Theater Schuurkerkje is een prachtig monumentaal pand. Het gebouw is een tot theater verbouwde kerk. De mogelijkheden zijn enorm variërend.

Locatie