De Petrus en Pauluskerk is het kerkgebouw van de Andreas, Petrus en Paulusparochie in Maassluis, dicht bij de Waterweg. Het futuristische gebo…

De Petrus en Pauluskerk is het kerkgebouw van de Andreas, Petrus en Paulusparochie in Maassluis, dicht bij de Waterweg. Het futuristische gebouw wordt ook wel Sydney aan de Waterweg genoemd omdat het ontwerp doet denken aan het operagebouw van Sydney. In 1960 nam het het inwonertal van Maassluis sterk toe, alsmede ook het aantal parochianen. Maassluis breidde sterk uit in westelijke richting en zo werd op 16 december 1965 de Andreasparochie opgericht. Samen met de Gereformeerde en Nederlands Hervormde kerkgenootschappen in Maassluis-West en de gemeente Maassluis werd een gezamenlijk gebouw voor multifunctioneel gebruik opgericht waarin tevens een aantal kerkzalen werd ondergebracht. Deze samenwerking heeft geleid tot de bouw van de Koningshof. De Andreasparochie heeft tot 1 januari 1995 als zelfstandige parochie gefunctioneerd. Ten gevolge van het teruglopen van het aantal parochianen en het gebrek aan priesters werd op 1 januari 1995 een fusie aangegaan met de Petrus en Paulusparochie. De naam werd gewijzigd in Andreas, Petrus en Paulusparochie. In het jaar 2003 moest de kerkgelegenheid in de Koningshof worden verlaten in verband met een totale renovatie van het gebouw. Besloten werd het kerkgebouw aan de P.C. Hooftlaan eveneens te verlaten en een nieuwe kerk te bouwen. Uit een aantal ontwerpen werd voor een "futuristisch tentmodel" gekozen. In april 2007 is de huidige Petrus en Pauluskerk aan het Andreasplein in gebruik genomen.

Locatie