Na de verkoop van de Maranathakerk in 1997 voegde de gereformeerden zich bij de hervormde wijkgemeente en ontstond de samen-op-weg gemeente 'De Ark', die later (in 2008) fuseerde tot de protestantse wijkgemeente De Ark. Door een reorganisatie in de protestante gemeente Maassluis werden de wijkgemeente De Ark en Immanuëlkerk samengevoegd en werd De Ark niet langer meer gebruikt voor kerkdiensten. Het gebouw is verkocht aan de Nederlandse Gereformeerde Kerk die er al eerder kennis mee had gemaakt. De klokkenstoel werd verwijderd, maar ingrijpender was de complete verbouwing aan de binnenzijde die het gebouw een volkomen nieuwe indeling en uitstraling heeft gegeven.

Locatie