De Culturele Raad Maassluis

De Culturele Raad Maassluis is een Adviescommissie ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders met als doel het adviseren van dit College en/of de gemeenteraad met betrekking tot het beleidsterrein Kunst en Cultuur en het uiteindelijke doel, het bevorderen van Cultuur in Maassluis voor de inwoners van Maassluis. De Culturele Raad verstrekt de adviezen gevraagd en ongevraagd. Ook voert de Culturele Raad culturele activiteiten uit of bevordert dan wel initieert deze. Hierbij betrekt zij zo veel mogelijk de culturele instellingen. De belangrijkste onderwerpen waar de Culturele Raad zich mee bezighoudt zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen. Zo is de Culturele Raad onder andere betrokken bij De exposities in het Douanehuisje; Cultuurbeleid Maassluis; Cultuurcafé; Werkgroep Cultuurmenu Maassluis; Week van de Cultuur Maassluis; Uitreiking cultuurprijzen Maassluis; Fotowedstrijd Cultuur.

Locatie