Stichting “ Den eerste Snik”  die is opgericht o.a. met het doel om trekschuiten in de vaart te brengen en instant te houden zoals deze in de zevende en de achttiende eeuw over de vlieten in Holland voeren. Om dat doel te bereiken is door de Stichting Historische Scheepswerf “ Zorg en Vlijt, een trekschuit gebouwd die in 2021 aan onze stichting is overgedragen. 

Deze trekschuit wordt vanaf 15 mei 2021 door ons in de vaart gebracht.  De trekschuit vaart regelmatig met betalende passagiers in een dienstregeling. De trekschuit wordt ook  ingezet voor bruiloften, bedrijfsuitjes en familie partijen. 

Naast het varen met een trekschuit zette wij ons in om de geschiedenis van de trekvaart onder de aandacht te brengen. 

Locatie