Het intieme gebouwtje uit de 19e eeuw biedt ruimte aan kunstenaars en culturele organisaties voor tentoonstellingen van schilderijen, sculpturen en foto"s.

Een uniek gebouwtje op een bijzondere plaats: A house with a view.

Eens werden er schepen "in- en uitgeklaard" en werd de Nieuwe Waterweg in de gaten gehouden vanuit een zeer gunstige positie op het havenhoofd. Schepen die groente uit het Westland vervoerden naar Engeland werden er gecontroleerd. De douane had er een goede uitkijkpost.

Het gaat hier over het Douanehuisje aan de Govert van Wijnkade in Maassluis.

Dit Douanehuisje, gebouwd aan het einde van de negen…

Het intieme gebouwtje uit de 19e eeuw biedt ruimte aan kunstenaars en culturele organisaties voor tentoonstellingen van schilderijen, sculpturen en foto"s.

Een uniek gebouwtje op een bijzondere plaats: A house with a view.

Eens werden er schepen "in- en uitgeklaard" en werd de Nieuwe Waterweg in de gaten gehouden vanuit een zeer gunstige positie op het havenhoofd. Schepen die groente uit het Westland vervoerden naar Engeland werden er gecontroleerd. De douane had er een goede uitkijkpost.

Het gaat hier over het Douanehuisje aan de Govert van Wijnkade in Maassluis.

Dit Douanehuisje, gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw heeft verschillende bestemmingen gehad. Zoals gezegd controleerden de douanebeambten er het inkomende en uitgaande vervoer over water. In het Waterweggebied waren meer van dergelijke huisjes, maar het unieke van het Maassluise exemplaar is dat het uit steen is opgetrokken. De overige douanehuisjes waren van hout. Daarvan is er één overgebleven; dat staat op de Parkkade in Rotterdam.

In een later stadium werd het Douanehuisje in Maassluis gebruikt door de havenmeester. De bankjes bij het huisje vormden een ontmoetingsplek voor o.a. "hangouderen". Zoals iedere stad die "iets heeft met water" had Maassluis natuurlijk ook recht op een "leugenbankje". Maar ook voorbijgangers konden er genieten van het heerlijke uitzicht over het water.

Tegenwoordig kan dit regelmatig gecombineerd worden met een bezoek aan een bijzondere expositie, demonstratie of andere activiteit in het huisje. Sinds een aantal jaren stelt de gemeente Maassluis het intieme gebouwtje namelijk ter beschikking van kunstenaars en culturele organisaties. Er zijn inmiddels tentoonstellingen geweest van schilderijen, sculpturen, foto's, maar ook zijn er workshops georganiseerd. Veel is er mogelijk.

Het Douanehuisje wordt voor een maand ter beschikking gesteld. Voor de "bewoners" zijn er geen kosten aan verbonden. Wel wordt verwacht dat in die maand de gebruiker ervoor zorgt dat in het huisje minimaal op zaterdag en zondag gedurende een aantal uren een of meer mensen aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen. Dit levert vaak een leuke interactie op tussen bezoeker en exposant.

Namens de gemeente draagt de Culturele Raad (van) Maassluis zorg voor een goede en evenwichtige programmering.

Locatie