De Businessclub Maassluis (BCM) is een netwerkclub waarbij business en ontspanning afwisselend worden ingezet tijdens de maandelijkse bijeenko…

De Businessclub Maassluis (BCM) is een netwerkclub waarbij business en ontspanning afwisselend worden ingezet tijdens de maandelijkse bijeenkomsten. De Businessclub Maassluis is ingeschreven als vereniging bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24487197. De oprichtingsakte is op 18 februari 2010 bij notaris Jansen gepasseerd. De bijeenkomsten worden gecoördineerd door de heer C in"t Veld. Onder het motto; "Samen sterk in zakelijk Maassluis" biedt de businessclub een platform om openlijk en op vertrouwensbasis te kunnen praten over alle onderwerpen die een ondernemer bezig houdt en is er ruimte voor bedrijfsbezoek. Leren van elkaar en leren over elkaar vormt een van de belangrijkste onderwerpen die de leden samenbrengt. De Businessclub Maassluis bestaat uit een bestuur en leden. Ieder jaar in mei is er een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering wordt het bestuur gekozen of herkozen. Bestuursleden kunnen maximaal twee jaar in functie blijven. Er bestaat de mogelijkheid tot herverkiezing. Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden inhoudelijke besluiten genomen die door het bestuur zijn voorbereid. Bij stemming worden deze besluiten aangenomen of afgestemd. Verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar wordt afgelegd door de secretaris en de penningmeester. Leden kunnen mede de inhoud van de maandelijkse bijeenkomsten bepalen. Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december.

Locatie