Stichting tot behoud van bergingsvaartuig Bruinvisch

De stichting die de belangen van de BRUINVISCH behartigt, stelt zich ten doel het vaartuig te restaureren en varend te exploiteren. Door middel van fondsenwerving en sponsoring moet de restauratie bekostigd worden.

Het bestuur, bestaand uit experts met jarenlange ervaring in de scheepvaart en berging, ondersteunt de vrijwilligers in hun zware maar mooie taak om de BRUINVISCH weer terug te brengen in de staat waarin zij in 1957 verkeerde. Het is technisch niet haalbaar gebleken om de BRUINVISCH anno 1937 terug te brengen.

Locatie