Op initiatief van Frank Baart (indertijd adviseur Waterfront van de Historische Vereniging Maassluis) werd op 1 december 2014 de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ opgericht. Het bestuur van de Stichting werd in januari 2015 geïnstalleerd: Frank Baart, voorzitter – Leo Lauwaars, secretaris en Hans Ploeg, penningmeester.

De Stichting werd opgericht met het doel om, op de historische plek waar 8 maart 1879 Henk de Haas zijn Scheepmakerij ‘Zorg en Vlijt’ begon (westhoek Schanseiland, Olivierstraat te Maassluis), de werfactiviteiten weer tot leven te brengen.

Helaas is de werf op de beoogde historische locatie ‘Zorg en Vlijt’ vanwege problemen met de omgevingsvergunning nimmer gerealiseerd. Als tijdelijke oplossing werd een “pop-up” werf aangeboden (de voormalige Opel garage in Maassluis). 

Vanaf 2019 kon de Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ aan de slag met het eerste historische scheepsbouw project:

‘Den eerste…

Op initiatief van Frank Baart (indertijd adviseur Waterfront van de Historische Vereniging Maassluis) werd op 1 december 2014 de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ opgericht. Het bestuur van de Stichting werd in januari 2015 geïnstalleerd: Frank Baart, voorzitter – Leo Lauwaars, secretaris en Hans Ploeg, penningmeester.

De Stichting werd opgericht met het doel om, op de historische plek waar 8 maart 1879 Henk de Haas zijn Scheepmakerij ‘Zorg en Vlijt’ begon (westhoek Schanseiland, Olivierstraat te Maassluis), de werfactiviteiten weer tot leven te brengen.

Helaas is de werf op de beoogde historische locatie ‘Zorg en Vlijt’ vanwege problemen met de omgevingsvergunning nimmer gerealiseerd. Als tijdelijke oplossing werd een “pop-up” werf aangeboden (de voormalige Opel garage in Maassluis). 

Vanaf 2019 kon de Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ aan de slag met het eerste historische scheepsbouw project:

‘Den eerste Snik’ , de bouw van een authentieke, museaal verantwoorde trekschuit, type Snik. De eerste door ‘Zorg en Vlijt’  gebouwde replica van een Trekschuit anno 1722 (Maassluise scheepsbouwer Leendert Hoogendam). De bouw van ‘Den eerste Snik’ startte met de kiellegging op 15 mei 2019.  2 Jaar later (binnen geplande bouwtijd) werd op 15 mei 2021 de Maassluise Trekschuit te water gelaten. De door corona perikelen vertraagde doop/naamgeving plechtigheid kon pas op  9 april 2022 plaatsvinden: Maassluise Trekschuit “De Goude Leeuwin”.

Met het gereedkomen van de bouw van de trekschuit is de schuit door ‘Zorg en Vlijt’ in eigendom overgedragen aan de Stichting ‘Den eerste Snik’. Deze stichting heeft zich verplicht de Maassluise Trekschuit voor tenminste 10 jaar te onderhouden, te exploiteren en t.b.v. het publiek in de vaart te houden. Het bestuur van de stichting ‘Den eerste Snik’ bestaat uit Hans Ploeg – voorzitter, Leo Lauwaars – secretaris en Henk van de Kamp – vaarplanning. Hiertoe zijn genoemde heren uitgetreden uit het bestuur van ‘Zorg en Vlijt’.

Het bestuur van de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ wordt sinds eind 2022 gevormd door: Frank Baart – voorzitter, Theo van de Waardt – secretaris en Wim van Baalen – algemene zaken.

Locatie