Maranathakerk

De Maranathakerk is in 1962 gebouwd als een derde kerkgebouw voor de Gereformeerde Kerk in Maassluis. Het is een gebouw met een ruime vierkant…

De Maranathakerk is in 1962 gebouwd als een derde kerkgebouw voor de Gereformeerde Kerk in Maassluis. Het is een gebouw met een ruime vierkante kerkzaal en een flink aantal lokalen voor kleinschaligere activiteiten. Naast de kerk staat een ranke stenen klokkentoren. In de kerk is een Seifertorgel aanwezig, net als in de Immanuëlkerk. Door een teruglopend ledenaantal werd het gebouw in 1997 afgestoten en verkocht aan de Evangelische Gemeente "De Kandelaar". Deze voerde grote veranderingen door in de kerkruimte, waarbij het orgel werd gedemonteerd en verkocht. De preekstoel werd verwijderd en er werd een ruim 10805 gemaakt waarbij een verdiept bad is aangelegd voor doopvieringen. De Evangelische Gemeente Maasdijk en de Evangelische Gemeente "De Kandelaar" uit Maassluis gingen op 30 maart 2003 samen verder als Evangelische Gemeente Maranatha (EGMA). In 2007 voegde de vrije Evangelische Gemeente Maeslantsluys zich samen met de EGMA en in 2009 kwam daar ook de Rafaëlgemeente uit Maassluis bij. In 2011 wordt het plein tussen de kerkzaal en de bijgebouwen overkapt en ontstaat een atrium dat als ontvangstruimte fungeert voor de groeiende kerkelijke gemeente.

Locatie