Sing for Joy is een gemengd koor uit Maassluis en staat onder leiding van Warner Fokkens. Op 17 februari 2020 bestond de koorvereniging 50 jaar. Wij zijn een bruisend en enthousiast koor met een brede interesse voor allerlei liederen en stijlen. We verlenen regelmatig onze medewerking aan kerkdiensten binnen en buiten Maassluis. Daarnaast geven we concerten in samenwerking met andere koren, orkesten of prominente musici, zoals Jan Vayne en Cor Bakker en de Band Alderliefste. Ook voor de komende jaren worden er weer bijzondere concerten georganiseerd. Dus reden genoeg om je bij Sing for Joy aan te sluiten. Met name tenoren en bassen zijn van harte welkom. Ons repertoire is zeer gevarieerd. Naast kerkelijke liederen zingen wij ook wereldlijke nummers, zowel Nederlands- als Engelstalig. Wij repeteren op woensdagavond van 20.00-22.00 uur in de Immanuëlkerk in Maassluis. Kom gerust vrijblijvend luisteren en meezingen.

Locatie