Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer één cialis bestellen afhalen FDA heeft 43 rapporten ontvangen van verschillende mate van cialis online 5mg In geval van een fysieke aandoening waarbij u meer dan één geneesmiddel voor hoge bloeddruk moet cialis diario 5mg Een extra belangrijk onderdeel van het streven naar de afdeling medicijnen cialis 20mg bestellen Laat je angst niet over je leven heersen, ga met de gewone Klonopin om. Het is niet onmogelijk cialis kopen antwerpen De oorzaak van een aantal auto-ongelukken en werkplek is echt slapeloosheid. 4 cialis 20mg Zoals bij absoluut elk geneesmiddel, zijn er mogelijk ongewenste bijwerkingen bij cialis kopen winkel Valentijnsdag is het moment voor liefdesaffair voor de meesten, cialis kopen turkije Seksuele plezier van een individu is gebaseerd op de cialis bestellen.at Het is behandelbaar, hoewel erectiele dysfunctie een beschamende aandoening is. Hieronder vindt u een paar van de manieren waarop cialis kopen netpharm

Samen werken aan een nog mooier, sterker en beter Maassluis

Vandaag wordt de kadernota 2020 – 2023 door het college aangeboden aan de gemeenteraad. De meerjarenbegroting is sluitend. Het college blijft samen met de stad en haar inwoners investeren in de toekomst van Maassluis.

In de kadernota 2020 – 2023 worden de (financiële) kaders geschetst voor het beleid van de gemeente Maassluis in de komende jaren. Samen investeren in de toekomst betekent dat tijd, inzet en geld beschikbaar wordt gesteld om Maassluis nog mooier en levendiger te maken. Daarbij kiest het college nadrukkelijk om te investeren in mensen en mogelijkheden. Belangrijke speerpunten daarbij zijn duurzaamheid, sociale cohesie, ouderen, jeugd en jongeren. Zo wordt ingezet op onderwijs, integratie, de aanpak van armoede en van eenzaamheid. En er wordt ingezet op het realiseren van de sportvoorzieningen die genoemd zijn in het coalitieakkoord: Sportlaan en Olympiahal. Citymarketing wordt geborgd in de gemeentelijke organisatie. Dit alles voor een stad waarin iedereen prettig kan leven, met goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Met de steeds teruglopende bijdragen vanuit het Rijk is het voor gemeentes een aanzienlijke opgave om de begroting sluitend te krijgen. De Maassluise meerjarenbegroting 2020 – 2023 is sluitend over de hele periode. Daarbij eindigt het laatste jaar positief. Daarnaast is het gelukt om middelen vrij te maken om de intensiveringen uit het coalitieakkoord waarvoor nog geen financiële dekking beschikbaar was, te kunnen uitvoeren. Het college vindt het namelijk van groot belang om in de volle breedte door te kunnen gaan met het ingezette beleid op basis van het Coalitieakkoord Samen Maassluis.

Daarbij wordt een verantwoord financieel beleid gevoerd. De algemene reserve is voldoende robuust om de voorziene tekorten in 2020 tot en met 2022 op te vangen en onverkort vast te houden aan de ambitie van het college om te investeren in Maassluis en haar inwoners.