Iedereen kent de verhalen van vrouwen die nagefloten worden op straat, die twee keer nadenken over hun wandelroute in het donker of erger. Grensoverschrijdend gedrag beperkt zich niet tot die paar incidenten die het nieuws halen. Bijna iedere vrouw krijgt in verschillende gradaties te maken met (seksuele) intimidatie en fysiek en geestelijk geweld. Zijn dit incidenten? Of is er sprake van een cultuur waarin seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen normaal is? Verschillende vrouwen hebben besloten het zwijgen te doorbreken en doen hun verhaal.

Programma

19.00 uur                              Inloop

19.15 uur                              Welkom door wethouder Corine Bronsveld-Snoep

19.30 uur                              Start Belaagd! 

20.30 uur                              Afsluiting door wethouder 

20.45 – 22.00                       Napraten in de foyer  

Wanneer

Locatie