Happy Days Maassluis

Gospelkoor Happy Days. Wij zijn een Gospelkoor van de Protestantse gemeente te Maassluis, bestaande uit ongeveer 40 leden. Met als dirigente F…

Gospelkoor Happy Days. Wij zijn een Gospelkoor van de Protestantse gemeente te Maassluis, bestaande uit ongeveer 40 leden. Met als dirigente Feigy Karpen uit Rotterdam. Vanaf de oprichting in 2000 tot mei 2010 heeft Carin voor het koor gestaan. Happy Days was aanvankelijk een initiatief van de toenmalige wijkpredikant. Er zou een dienst gehouden worden, waarin het zingen van Gospelliederen nader belicht werd. De voorzitter van de liturgiecommissie zag kans een aantal gemeenteleden voor dit initiatief warm te krijgen. Carin trad op als dirigente en Gerard begeleidde het zingen op het keyboard. De dienst werd een groot succes en al snel werd besloten het niet bij een eenmalig optreden te laten en een koor te formeren. Alle zangers en zangeressen vonden dit een goed idee en werden lid. Lenie stelde voor het koor de naam “Happy Days” te geven, wat bij iedereen meteen in de smaak viel. Zo ontstond uit een gelegenheidszanggroepje een Gospelkoor van de Gereformeerde Kerk. Wij werken mee aan kerkdiensten, zingen op korenfestivals en treden ook wel op in het verzorgingstehuis De Vloot, Driemaashave e.d. En niet alleen in Maassluis, maar ook daar buiten. Elke maandagavond repeteren wij in de Immanuëlkerk vanaf 19.45 uur tot 21.45 uur. Iedereen vanaf 17 jaar die wil zingen is van harte welkom. Gospelkoor Happy Days. Wij zijn een Gospelkoor van de Protestantse gemeente te Maassluis, bestaande uit ongeveer 40 leden. Met als dirigente Feigy Karpen uit Rotterdam. Vanaf de oprichting in 2000 tot mei 2010 heeft Carin voor het koor gestaan. Happy Days was aanvankelijk een initiatief van de toenmalige wijkpredikant. Er zou een dienst gehouden worden, waarin het zingen van Gospelliederen nader belicht werd. De voorzitter van de liturgiecommissie zag kans een aantal gemeenteleden voor dit initiatief warm te krijgen. Carin trad op als dirigente en Gerard begeleidde het zingen op het keyboard. De dienst werd een groot succes en al snel werd besloten het niet bij een eenmalig optreden te laten en een koor te formeren. Alle zangers en zangeressen vonden dit een goed idee en werden lid. Lenie stelde voor het koor de naam “Happy Days” te geven, wat bij iedereen meteen in de smaak viel. Zo ontstond uit een gelegenheidszanggroepje een Gospelkoor van de Gereformeerde Kerk. Wij werken mee aan kerkdiensten, zingen op korenfestivals en treden ook wel op in het verzorgingstehuis De Vloot, Driemaashave e.d. En niet alleen in Maassluis, maar ook daar buiten. Elke maandagavond repeteren wij in de Immanuëlkerk vanaf 19.45 uur tot 21.45 uur. Iedereen vanaf 17 jaar die wil zingen is van harte welkom.

Locatie